TV& VIDEO

họp bất thường

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu với ông Đinh La Thăng.