TV& VIDEO

hợp đồng BT

Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư dự án công viên Thiên Bút

Quảng Ngãi kêu gọi đầu tư dự án công viên Thiên Bút

VTV.vn - Quảng Ngãi đang lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Công viên Thiên Bút với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng.