hợp đồng góp vốn

Nguy cơ tan gia bại sản vì chơi hụi

Nguy cơ tan gia bại sản vì chơi hụi

VTV.vn - Không dừng lại là hình thức góp vốn, chơi hụi ở nhiều địa phương đã biến tướng khiến nhiều người dân lâm vào cảnh "tan gia, bại sản" khi chủ hụi đột nhiên biệt tích.