TV& VIDEO

hợp đồng lao động

Nhiều giáo viên mầm non được hưởng chính sách mới

Nhiều giáo viên mầm non được hưởng chính sách mới

VTV.vn - Giáo viên dạy mầm non sẽ được hưởng một số chế độ chính sách mới như được ký hợp đồng lao động nếu đủ tiêu chuẩn hay hỗ trợ bằng tiền khi dạy lớp ghép, tăng cường.