TV& VIDEO

hợp đồng lao động

Phản hồi của Thanh tra Bộ LĐTBXH về điều kiện làm việc của lao động tại Samsung Việt Nam

Phản hồi của Thanh tra Bộ LĐTBXH về điều kiện làm việc của lao động tại Samsung Việt Nam

VTV.vn - Theo Bộ LĐTBXH, Samsung có huy động người lao động làm quá số giờ quy định nhưng đó là tình trạng chung của nhiều DN tại Việt Nam và đã có đề xuất Bộ sửa đổi điều khoản.