hợp đồng lao động

Philippines: Tuần hành quy mô lớn yêu cầu Chính phủ sửa đổi chính sách lao động

Philippines: Tuần hành quy mô lớn yêu cầu Chính phủ sửa đổi chính sách lao động

VTV.vn - Ngày 1/5, hàng nghìn công nhân và các nhà hoạt động đã tuần hành đến Phủ Tổng thống Philippines yêu cầu Chính phủ phải giải quyết các vấn đề liên quan chính sách lao động.