TV& VIDEO

hợp tác an ninh

Không gian mạng an toàn cho nền kinh tế số ASEAN

Không gian mạng an toàn cho nền kinh tế số ASEAN

VTV.vn - Các nước ASEAN cần phải hợp tác với nhau, thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường an ninh mạng, tạo ra một nền tảng an toàn cho các hoạt động kinh tế số.