hợp tác chiến lược

Kỳ vọng từ cú bắt tay giữa Dược Hậu Giang và Vinamilk

Kỳ vọng từ cú bắt tay giữa Dược Hậu Giang và Vinamilk

VTV.vn - Vinamilk và Dược Hậu Giang đã chính thức bắt tay hợp tác chiến lược mang lại nhiều kỳ vọng cho thị trường.