hợp tác

Năm 2018 – Hòa giải và hợp tác

Năm 2018 – Hòa giải và hợp tác

VTV.vn - Những tín hiệu mới trong hòa giải và hợp tác của năm 2018 sẽ khiến bức tranh thế giới có những thay đổi cơ bản.