TV& VIDEO

hợp tác

Hà Nội "Đồng hành, hợp tác và cùng phát triển"

Hà Nội "Đồng hành, hợp tác và cùng phát triển"

VTV.vn - Đây là nội dung và mục đích chủ đạo của Hội nghị xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội vừa diễn ra sáng 25/6.