TV& VIDEO

hộp xốp

Chưa tìm thấy chất độc trong đũa dùng 1 lần

Chưa tìm thấy chất độc trong đũa dùng 1 lần

 Theo kết quả xét nghiệm vừa được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế công bố, hiện chưa phát hiện hóa chất độc hại vượt mức giới hạn quy định trong các sản phẩm này.