TV& VIDEO

hủ tục

Những khoản nợ kéo dài từ tục “bắt chồng”

Những khoản nợ kéo dài từ tục “bắt chồng”

VTV.vn - Gắn với tục bắt chồng, nhà gái phải trả cho nhà trai một số tài sản nhất định do phía nhà trai đưa ra, được gọi là thách cưới.