TV& VIDEO

Huân chương Dũng cảm

Tài xế Phan Văn Bắc nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước

Tài xế Phan Văn Bắc nhận Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước

VTV.vn - Sáng 21/9, tại TP. Đà Lạt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao Huân chương Dũng cảm cho lái xe Phan Văn Bắc.