TV& VIDEO

huấn luyện chiến đấu

Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016

Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016

VTV.vn - Sáng 18/7, tại Đồng Nai, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2016.