TV& VIDEO

Huấn luyện quân sự

Quân đội Afghanistan bổ sung thêm hàng nghìn binh lính mới

Quân đội Afghanistan bổ sung thêm hàng nghìn binh lính mới

VTV.vn - Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện quân sự, hàng nghìn lính mới đã được điều động tham gia Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA).