Hun Sen

Quốc hội Campuchia chấp thuận ông Sam Rainsy là nghị sỹ

Quốc hội Campuchia chấp thuận ông Sam Rainsy là nghị sỹ

Ngày 28/7, Quốc hội Campuchia đã triệu tập một phiên họp nhằm công nhận ông Sam Rainsy, Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập chính thức là nghị sỹ.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive