TV& VIDEO

hướng dẫn viên du lịch​ tiếng Trung

Tìm giải pháp nâng cao số lượng HDV cho thị trường khách Trung Quốc

Tìm giải pháp nâng cao số lượng HDV cho thị trường khách Trung Quốc

VTV.vn - Tại hội nghị nâng cao chất lượng phục vụ thị trường Trung Quốc diễn ra mới đây tại TP.HCM, nhiều giải pháp về vấn đề này đã được đưa ra.