TV& VIDEO

hướng dẫn viên du lịch

Giám sát văn minh thương mại và chiến dịch "Nụ cười Đà Nẵng"

Giám sát văn minh thương mại và chiến dịch "Nụ cười Đà Nẵng"

VTV.vn - Các đơn vị chức năng của TP Đà Nẵng đến từng nhà hàng, khách sạn vận động người dân hưởng ứng chiến dịch "Nụ cười Đà Nẵng" trong giao tiếp ứng xử, văn minh thương mại.