TV& VIDEO

hướng dẫn viên du lịch

Siết chặt quản lý hướng dẫn viên du lịch

Siết chặt quản lý hướng dẫn viên du lịch

VTV.vn - Theo quy định của Luật Du lịch năm 2017, hướng dẫn viên du lịch không đảm bảo điều kiện hành nghề là 1 trong 9 hành vi bị nghiêm cấm và sẽ bị thu hồi thẻ.