TV& VIDEO

hướng dẫn viên

Siết chặt quản lý hướng dẫn viên du lịch

Siết chặt quản lý hướng dẫn viên du lịch

VTV.vn - Đầu tháng 11/2017, Hội Hướng dẫn viên Du lịch Việt Nam đã chính thức thành lập nhằm quản lý nguồn nhân lực lao động hướng dẫn viên một cách bài bản hơn.