TV& VIDEO

hướng dẫn viên

Liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo nhân lực du lịch

Liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường trong đào tạo nhân lực du lịch

VTV.vn - Đào tạo hàng loạt nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu là thực trạng đáng quan ngại trong lĩnh vực nhân sự của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa hiện nay.