TV& VIDEO

hướng nghiệp cho học sinh

Phân luồng giáo dục sau THPT: Hướng đi sáng tạo, đúng đắn tại Nghệ An

Phân luồng giáo dục sau THPT: Hướng đi sáng tạo, đúng đắn tại Nghệ An

VTV.vn - Tại tỉnh Nghệ An, phân luồng giáo dục sau THPT được nhận định là hướng đi sáng tạo và đúng đắn, giúp học sinh THPT có được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp.