TV& VIDEO

hủy hoại môi trường

Thiệt hại do thảm họa thiên nhiên giảm

Thiệt hại do thảm họa thiên nhiên giảm

VTV.vn - Các thảm họa thiên nhiên xảy ra trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2017 có mức độ tàn phá thấp hơn so năm ngoái.