TV& VIDEO

huyện Ba Tơ

Đổi thay ở vùng an toàn khu Ba Tơ, Quảng Ngãi

Đổi thay ở vùng an toàn khu Ba Tơ, Quảng Ngãi

VTV.vn - Trung tâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử năm 1945 nay đã là một đô thị sầm uất.