huyện Ba Tơ

Quảng Ngãi: Điều tiết nước cho đập dâng Thạch Nham chống hạn

Quảng Ngãi: Điều tiết nước cho đập dâng Thạch Nham chống hạn

VTV.vn - Ở đập dâng Thạch Nham, mực nước vẫn qua tràn, đưa nước về tưới cho 7 huyện đồng bằng trong tỉnh Quảng Ngãi.