TV& VIDEO

huyện Đại Lộc

Công nghệ xử lý lạc hậu, nhiều bãi thu gom rác thải tại Quảng Nam gây ô nhiễm

Công nghệ xử lý lạc hậu, nhiều bãi thu gom rác thải tại Quảng Nam gây ô nhiễm

VTV.vn - Hiện nay tại Quảng Nam có nhiều khu thu gom và xử lý rác thải chưa được đầu tư đồng bộ, việc xử lý chưa tốt, nhất là nước thải rò rỉ ra môi trường và làm ô nhiễm nước ngầm