TV& VIDEO

huyện đảo Lý Sơn

Quảng Ngãi: Biển động, huyện đảo Lý Sơn bị cô lập

Quảng Ngãi: Biển động, huyện đảo Lý Sơn bị cô lập

VTV.vn - Sóng lớn cấp 6-7, biển động mạnh khiến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị cô lập vì các tàu thuyền tuyến Lý Sơn - Sa Kỳ đã phải ngừng hoạt động.