TV& VIDEO

huyện đảo Lý Sơn

Giảm diện tích, gia tăng giá trị nông sản ở Lý Sơn

Giảm diện tích, gia tăng giá trị nông sản ở Lý Sơn

VTV.vn - Huyện đảo Lý Sơn sẽ thay đổi cách tổ chức sản xuất theo mô hình VietGAP để nâng cao chất lượng, vừa gia tăng giá trị sản phẩm, vừa hạ giá thành sản phẩm nông sản.