TV& VIDEO

huyện Gio Linh

Quảng Trị chưa làm rõ nguyên nhân nguồn nước nhiễm xăng dầu

Quảng Trị chưa làm rõ nguyên nhân nguồn nước nhiễm xăng dầu

VTV.vn - Một số hộ dân ở thôn Gia Môn (xã Gio Phong, huyện Gio Linh, Quảng Trị) phải dùng nguồn nước ô nhiễm xăng và dầu.