TV& VIDEO

huyện mê linh

Yêu cầu rà soát toàn bộ dự án bất động sản bị bỏ hoang tại Hà Nội

Yêu cầu rà soát toàn bộ dự án bất động sản bị bỏ hoang tại Hà Nội

VTV.vn - Mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện rà soát toàn bộ các dự án đã cấp đất cho doanh nghiệp nhưng bỏ hoang nhiều năm.