TV& VIDEO

huyện Minh Hóa

Quảng Bình: Kiểm điểm Chủ tịch huyện vì điều chuyển sai 145 giáo viên

Quảng Bình: Kiểm điểm Chủ tịch huyện vì điều chuyển sai 145 giáo viên

VTV.vn - Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản kết luận những sai phạm của lãnh đạo huyện Minh Hóa.