huyện Mộc Châu

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường

Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường

VTV.vn - Lễ mít tinh phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2018 đã diễn ra sáng 27/4 tại huyện Mộc Châu.