TV& VIDEO

huyện Thạch Hà

Kỷ niệm 1010 năm danh xưng Thạch Hà

Kỷ niệm 1010 năm danh xưng Thạch Hà

VTV.vn - Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm danh xưng Thạch Hà.