huyết học

Hành trình Đỏ năm 2014: Tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu

Hành trình Đỏ năm 2014: Tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu

Chiều 27/7, tại hội nghị tổng kết Hành trình Đỏ năm 2014, Ban Tổ chức công bố đã tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu.