TV& VIDEO

huyết mạch

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thi công cầu nội thành

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thi công cầu nội thành

Trong nội thành TP.HCM có bốn cây cầu huyết mạch đang được thi công nâng cấp và xây mới là cầu Lê Văn Sỹ, cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Hậu Giang.