i-ốt

Báo động tình trạng thiếu hụt i-ốt quay trở lại Việt Nam

Báo động tình trạng thiếu hụt i-ốt quay trở lại Việt Nam

VTV.vn - Đại diện UNICEF Việt Nam cho biết, trừ khi các hành động dự phòng được thực hiện kịp thời, nếu không các rối loạn do thiếu i-ốt có thể xảy ra.