TV& VIDEO

IBM

Người tự kỷ vẫn có thể học tập và tạo dựng cuộc sống độc lập

Người tự kỷ vẫn có thể học tập và tạo dựng cuộc sống độc lập

VTV.vn - Theo chị Hoàng Ngọc Bích - Chủ tịch mạng lưới người tự kỷ Việt Nam, những người tự kỷ vẫn có thể học tập và được hướng nghiệp để có cuộc sống độc lập.