TV& VIDEO

IMF

IMF luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển

IMF luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển

VTV.vn - Trưởng đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khẳng định IMF sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển.