internet banking

Phí dịch vụ ngân hàng điện tử tăng

Phí dịch vụ ngân hàng điện tử tăng

VTV.vn - Gần đây, phí dịch vụ ngân hàng điện tử tại một số ngân hàng đã âm thầm tăng.