internet di động

Châu Âu bắt đầu xây dựng thị trường viễn thông chung

Châu Âu bắt đầu xây dựng thị trường viễn thông chung

VTV.vn - Phí chuyển vùng điện thoại di động sẽ chính thức bị bãi bỏ từ hôm nay (15/6) tại đa số các nước thành viên Liên minh châu Âu.