TV& VIDEO

IPU

Bế mạc hội nghị IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu

Bế mạc hội nghị IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu

VTV.vn - Ngày 13/5, Hội nghị IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu đã bế mạc và thành công tốt đẹp.