TV& VIDEO

Israel

Israel đánh thuế Google, Facebook

Israel đánh thuế Google, Facebook

VTV.vn - Israel cho biết, sẽ thu thuế các tập đoàn Internet lớn, trong đó có Google và Facebook.