TV& VIDEO

ITU

Việt Nam ký thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh với ITU

Việt Nam ký thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh với ITU

VTV.vn - Ngày 11/11, lễ ký thỏa thuận về kiểm soát vệ tinh giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đã diễn ra tại Hà Nội.