TV& VIDEO

Katrina

“Khi siêu bão Haiyan tới, ngày bỗng trở thành đêm”

“Khi siêu bão Haiyan tới, ngày bỗng trở thành đêm”

 Một quan chức ở phía nam đảo Leyte – vùng tâm bão Haiyan đi qua đã thốt lên khi miêu tả về cơn bão mạnh nhất trong lịch sử được ghi nhận tính tới thời điểm này.