TV& VIDEO

kế hoạch đầu tư

Giao hơn 14.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư

Giao hơn 14.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư

VTV.vn - Mới đây, Thủ tướng đã ký Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương đợt 2 năm 2017.