TV& VIDEO

kế hoạch hòa bình

Tổng thống Ukraine cam kết thực hiện kế hoạch hòa bình

Tổng thống Ukraine cam kết thực hiện kế hoạch hòa bình

Ukraine tuyên bố Kiev đã và sẽ làm tất cả để thực hiện kế hoạch hòa bình tại miền Đông - Nam đất nước.