kê khai tài sản

Hoàn thiện luật phòng chống tham nhũng

Hoàn thiện luật phòng chống tham nhũng

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu phải xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng".