TV& VIDEO

kê khai thuế

Grab Việt Nam bác thông tin "đóng vài tỷ đồng tiền thuế"

Grab Việt Nam bác thông tin "đóng vài tỷ đồng tiền thuế"

VTV.vn - Giám đốc Truyền thông Grab Việt Nam đã khẳng định, hơn 142 tỷ đồng là khoản nghĩa vụ thuế mà Grab đã nộp trong kỳ kê khai thuế 10 năm nay.