TV& VIDEO

kê khai thuế

Một số góp ý chính trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 26 về chữ ký số và dịch vụ chứng thực CKS

Một số góp ý chính trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 26 về chữ ký số và dịch vụ chứng thực CKS

VTV.vn - Trong thời gian qua, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp đối với dự thảo Nghị định 26/2007/NĐ-CP về Luật giao dịch điện tử chữ ký số.