TV& VIDEO

kém may mắn

Hãy để người khuyết tật luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng

Hãy để người khuyết tật luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng

VTV.vn - Cộng đồng và toàn xã hội đang dành sự quan tâm đặc biệt đến người khuyết tật và mong muốn giúp đỡ họ xóa bỏ mặc cảm để học tập, làm việc và tự tin vui sống.