TV& VIDEO

kênh Ba Bò

Thiếu sự đồng bộ trong giải quyết tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò

Thiếu sự đồng bộ trong giải quyết tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò

VTV.vn - Dù đã đầu tư hàng trăm tỉ đồng để giải quyết tình trạng ô nhiễm kênh Ba Bò từ năm 2008, nhưng sau 8 năm, những người dân sống ven kênh vẫn phải chịu đựng mùi hôi thối.