TV& VIDEO

kênh mương

Sự thay đổi trong cuộc sống của người dân ven kênh mương tại Indonesia

Sự thay đổi trong cuộc sống của người dân ven kênh mương tại Indonesia

VTV.vn - Sau 2 năm thực hiện chiến dịch di dời các hộ dân tại Tongkol, Indonesia, do họ xả rác gây tắc nghẽn nhiều điểm thoát nước, cuộc sống của những người ở lại đã thay đổi.