TV& VIDEO

kênh Tẻ

TP. HCM: Hàng trăm căn nhà chờ sập trên bờ kênh Tẻ

TP. HCM: Hàng trăm căn nhà chờ sập trên bờ kênh Tẻ

VTV.vn - Hàng trăm căn nhà trên bờ kênh Tẻ, TP. HCM dù đã rất ọp ẹp nhưng người dân ở đây vẫn cố bám trụ.