kết luận điều tra

Bình Dương: Nhận tiền "lót tay", nguyên giám đốc ngân hàng bị bắt

Bình Dương: Nhận tiền "lót tay", nguyên giám đốc ngân hàng bị bắt

VTV.vn - Nguyên giám đốc ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương bị bắt để điều tra về việc nhận tiền "lót tay".