TV& VIDEO

kết nạp

Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Đây là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên diễn ra trong năm 2014 dưới vai trò Chủ tịch của Myanmar. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tham dự hội nghị.