TV& VIDEO

kết nối Asean

Nỗ lực đảm bảo lưới truyền tải điện kết nối Asean

Nỗ lực đảm bảo lưới truyền tải điện kết nối Asean

VTV.vn - Việt Nam đã có kết nối lưới điện với Lào và Campuchia. Việc kết nối hệ thống mạng lưới điện chung Asean sẽ mang lại hiệu quả kinh tế lớn.