TV& VIDEO

kết nối bluetooth

Điều khiển mọi thiết bị bằng cử chỉ với vòng đeo tay Myo

Điều khiển mọi thiết bị bằng cử chỉ với vòng đeo tay Myo

VTV.vn - Giờ đây, mọi người hoàn toàn có thể điều khiển mọi thiết bị bằng cử chỉ với vòng đeo tay Myo.