TV& VIDEO

kết nối dữ liệu

Đẩy nhanh thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đẩy nhanh thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

VTV.vn - Nhiều ý kiến đề nghị cần đẩy nhanh việc thực hiện lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.